rijnland

Leiden        € 80

De Koe-Poort tot Leyden
Naakte Sluys by Leyden
Abr. Rademaker
Uit" Kabinet van Nederlandsche Oudheden" 1727
Kopergravure  16 x 11.5 cm.

[topografische prenten] [groningen] [friesland] [drenthe] [overijssel] [gelderland] [utrecht] [nrd-holland] [zd-holland] [den haag en delfland] [rijnland] [rivierengebied] [zeeland] [noord-brabant] [limburg] [buitenland] [historie prenten] [maritiem] [voorwaarden] [contact]