friesland

klik op de foto voor een vergroting

Akkrum  € 30

Aldeboarn € 25

Arum  (groot)   € 50

Akkrum   € 30

Aldeboarn  € 25

Arum   (groot)     € 50

Baard   € 50

Beetstserzwaag  € 20

Bergum  € 20

Baard      € 50

Beetstserzwaag    € 20

Bergum    € 20

Berlikum (groot)       € 50

Birdaard (groot)     € 50

Berlikum (groot)             € 50

Birdaard (groot)         € 50

Bolsward    €  20

Deersum   € 50

Boer (bij Franeker)         € 20

Deersum     € 50

Dongjum   € 20

driesum - rinsma state € 20

Dronrijp € 20

Eastermaar  € 20

Driesum - Rinsma state
€ 20

Dronrijp  € 20

Eastermaar   € 20

Franeker € 30

Franeker € 30

Franeker  € 30

Franeker € 30

Franeker  € 30

Franeker   € 30

Franeker € 30

Gorredijk € 30

Hallum Sytjema State € 30

Franeker  € 30

Gorredijk  € 30

Hallum Sytjema State    € 15

Goutum Leeuwarden (groot)    € 50

Goutum (leeuwarden)   € 30

Goutum Wiarda State  € 25

Goutum Leeuwarden (groot)       € 50

Goutum  (leeuwarden)      €  30

Goutum Wiarda State   €  25

harlingen  € 45

Harlingen (groot)   € 60

Heerenveen (groot)  € 80

Harlingen   € 30

Harlingen (groot)      € 60

Heerenveen (groot)    € 80

Heerenveen € 20

Hindeloopen (groot)   € 70

Hindeloopen € 30

Heerenveen  € 20

Hindeloopen (groot)      € 70

Hindeloopen  € 30

Hichtum  € 30

Jorwerd (groot)   € 50

Hichtum   € 20

Hitzum     € 20

Jorwerd (groot)     € 50

Joure   € 40

Kimswerd  € 30

Leeuwarden (groot)   € 80

Joure      €  20

Kimswerd  € 20

Leeuwarden (groot)      € 80

 Leeuwarden  € 30

Leeuwarden (groot)   € 75

 Leeuwarden  € 20

 Leeuwarden   € 30

Leeuwarden (groot)     € 75

 Leeuwarden   € 20

Leeuwarden  € 30

 Leeuwarden  € 20

 Leeuwarden  € 20

Leeuwarden   € 30

 Leeuwarden   € 20

 Leeuwarden   € 20

Leeuwarden  € 20

Leeuwarden  € 20

Leeuwarden (groot)   € 75

Leeuwarden   € 20

Leeuwarden   € 20

Leeuwarden (groot)     € 75

Leeuwarden (groot)    € 70

 Leeuwarden  € 20

Leeuwarden  € 40

Leeuwarden (groot)       € 70

 Leeuwarden   € 20

Leeuwarden   € 40

leeuwarden  € 24

Leeuwarden  € 30

Makkum (groot)    € 80

Leeuwarden                € 20

Leeuwarden   € 30

Makkum (groot)       € 80

Makkum  € 20

Oosterend (groot)   € 60

Oosterlittens (groot)   € 60

Makkum    € 20

Oosterend (groot)      € 60

Oosterlittens (groot)      € 60

pingjum   € 30

Oostermeer        € 20

Peins                € 20

Pingjum   € 20

Raerd     € 30

Reard  € 25

Reduzum   € 20

Raerd         € 30

Reard   € 25

Reduzum     € 20

Sneek € 40

Sneek (groot)    € 75

Ried      € 20

Sneek  € 40

Sneek (groot)        € 75

Sneek € 40

Stavoren € 40

Stavoren € 40

Sneek  € 40

Stavoren € 40

Stavoren  € 40

Tjerkwerd  € 45

Tjummarum (groot)   € 40

Swichum   € 20

Tjerkwerd   € 30

Tjummarum (groot)     € 40

Warns   € 20

Tzum   € 20

Warns     € 20

Westergeest   € 20

Winsum (groot)   € 40

Winsum (groot)    € 40

Wons    € 20

Winsum (groot)      € 40

Winsum (groot)       € 40

Wons       € 20

Workum  € 20

IJlst  € 20

Workum    € 20

IJlst   € 20

Zurich       € 20

[topografische prenten] [groningen] [friesland] [drenthe] [overijssel] [gelderland] [utrecht] [nrd-holland] [zd-holland] [zeeland] [noord-brabant] [limburg] [buitenland] [historie prenten] [voorwaarden] [contact]