friesland

klik op de foto voor een vergroting

Akkrum   € 60

Aldeboarn  € 35

Arum   (groot)     € 80

Ameland Hollum  € 75

Ameland  (Nes) verkocht

Baard      € 80

Beetstserzwaag    € 30

Bergum    € 30

Berlikum (groot)             € 90

Birdaard (groot)            € 80

Bolsward (groot)   gereserveerd

Bolsward    €  30

Burgwerd  (groot)      € 80

Boer (bij Franeker)         € 30

Deersum     € 65

driesum - rinsma state € 20

Dongjum   € 30

Driesum - Rinsma state
€ 20

Dronrijp  € 45

Eastermaar   € 35

Franeker € 40

Franeker  € 40

Franeker   € 35

Franeker  € 35

Gorredijk  € 50

Hallum Sytjema State € 30

Hallum Sytjema State    € 30

Goutum Leeuwarden (groot)       € 80

Goutum  (leeuwarden)      €  35

harlingen  € 45

Goutum Wiarda State   €  40

Harlingen   € 45

Harlingen (groot)      € 100

Heerenveen (groot)    € 120

Heerenveen
 € 50

Hindeloopen (groot)      € 100

Hichtum  € 30

Hindeloopen
 € 50

Hichtum   € 25

Hitzum     € 25

Joure   € 40

Kimswerd  € 30

Jorwerd (groot)     € 80

Joure      €  40

Kimswerd  € 25

Kollum   € 35

Langweer   € 75

Leeuwarden (groot)      € 120

 Leeuwarden   € 45

Leeuwarden (groot)     € 100

 Leeuwarden   € 27

Leeuwarden 
 € 50

 Leeuwarden   € 24

 Leeuwarden   € 25

Leeuwarden   € 25

Leeuwarden
  € 40

Leeuwarden (groot)     € 100

Leeuwarden (groot)       € 100

 Leeuwarden   € 25

Leeuwarden   € 55

leeuwarden  € 24

Leeuwarden                € 24

Leeuwarden   € 45

Makkum (groot)       € 120

Makkum    € 35

Oosterend (groot)      € 80

Oosterlittens (groot)      € 90

pingjum   € 30

Oostermeer        € 30

Peins                € 30

Pingjum   € 30

Raerd         € 65

Reard   € 50

Reduzum     € 30

Ried      € 30

Sneek  € 60

Sneek (groot)        € 130

Sneek  € 70

Stavoren € 65

Stavoren  € 60

Tjerkwerd  € 45

Swichum   € 25

Tjerkwerd  
€ 45

Tjummarum (groot)     € 80

Tzum   € 30

Warns     € 25

Westergeest   € 30

Winsum (groot)      € 90

Winsum (groot)       € 90

Wons       € 30

Workum    € 60

IJlst   € 65

Zurich       € 35

[topografische prenten] [groningen] [friesland] [friesland] [drenthe] [overijssel] [gelderland] [utrecht] [nrd-holland] [zd-holland] [zeeland] [noord-brabant] [limburg] [buitenland] [historie prenten] [voorwaarden] [contact]