friesland

klik op de foto voor een vergroting

Akkrum   € 60

Aldeboarn  € 35

Arum   (groot)     € 80

Ameland Hollum 

Baard      € 80

Beetstserzwaag    € 25

Bergum    € 25

Berlikum (groot)             € 90

Birdaard (groot)            € 80

Bolsward (groot)   gereserveerd

Bolsward    €  20

Boer (bij Franeker)         € 20

driesum - rinsma state € 20

Deersum     € 65

Dongjum   € 20

Driesum - Rinsma state
€ 20

Dronrijp  € 40

Eastermaar   € 35

Franeker € 35

Franeker  € 35

Franeker   € 35

Franeker  € 35

Hallum Sytjema State € 30

Gorredijk  € 40

Hallum Sytjema State    € 25

Goutum Leeuwarden (groot)       € 80

harlingen  € 45

Goutum  (leeuwarden)      €  35

Goutum Wiarda State   €  40

Harlingen
  € 35

Harlingen (groot)      € 100

Heerenveen (groot)    € 120

Heerenveen
 € 25

Hichtum  € 30

Hindeloopen (groot)      € 100

Hindeloopen
 € 40

Hichtum   € 20

Joure   € 40

Hitzum     € 20

Jorwerd (groot)     € 80

Joure      €  30

Kimswerd  € 30

Kimswerd  € 20

Kollum   € 35

Langweer   € 75

Leeuwarden (groot)      € 120

 Leeuwarden   € 35

Leeuwarden (groot)     € 100

 Leeuwarden   € 27

Leeuwarden 
 € 50

 Leeuwarden   € 24

 Leeuwarden   € 25

Leeuwarden   € 25

Leeuwarden
  € 40

Leeuwarden (groot)     € 100

Leeuwarden (groot)       € 100

 Leeuwarden   € 25

leeuwarden  € 24

Leeuwarden   € 55

Leeuwarden                € 24

Leeuwarden   € 45

Makkum (groot)       € 120

Makkum    € 25

Oosterend (groot)      € 80

Oosterlittens (groot)      € 90

Oostermeer        € 20

Peins                € 20

pingjum   € 30

Pingjum   € 30

Raerd         € 65

Reard   € 35

Reduzum     € 30

Ried      € 20

Sneek  € 60

Sneek (groot)        € 130

Sneek  € 50

Stavoren € 45

Tjerkwerd  € 45

Stavoren  € 45

Swichum   € 20

Tjerkwerd  
€ 40

Tjummarum (groot)     € 80

Tzum   € 20

Warns     € 25

Westergeest   € 20

Winsum (groot)      € 90

Winsum (groot)       € 90

Wons       € 30

Workum    € 40

IJlst   € 40

Zurich       € 20

[topografische prenten] [groningen] [friesland] [friesland] [drenthe] [overijssel] [gelderland] [utrecht] [nrd-holland] [zd-holland] [zeeland] [noord-brabant] [limburg] [buitenland] [historie prenten] [voorwaarden] [contact]